Opplæring og undervisning

 

Intern teknisk opplæring

Forurensning står knapt nok på timeplanen i mekanikerutdanningen, selv om dette er en faktor som får stadig større betydning for moderne motorer og drivstofftyper samt for vedlikehold av kjøretøy og båter. Derfor er det viktig at bedriften stiller seg følgende spørsmål: Hvordan håndterer vi forurensning i drivstoffsystemer og motorer? I kursløpet til Forté tar vi opp årsaker til, konsekvenser av, og utbedring av feil forårsaket av forurensning i de ulike systemene. Når rengjøring blir en del av vedlikeholdsarbeidet, fjernes skadelig forurensning. Gevinsten er fornøyde og mobile kunder.

Følgende tema tas opp i vår tekniske opplæring:
• Utviklingen innenfor motorer, (bio-)drivstoff, drivstoffsystemer og forbrenningssykluser
• Feil forårsaket av forurensninger i drivstoffsystemer og motorer
• Biodrivstoffene E10 bensin og B7 diesel
• Elektroniske forstyrrelser pga. forurensning
• Sylinderbalansering i common rail dieselmotorer
• Forurensninger på innsugingsventiler i bensinmotorer med direkteinnsprøytning (DI)
• Rengjøring som et diagnoseverktøy
• Forbedring av vedlikeholdskvaliteten

Dette er et interessant og informativt kurs for alle som er teknisk interesserte. Her kommer vi inn på mange ulike aspekter ved moderne motorteknologi, drivstoffer og drivstoffsystemer.

Opplæring av administrative medarbeidere:

For å kunne gi kundene best mulig service tilbyr Forté også skreddersydd opplæring av administrative medarbeidere. Disse kursene fokuserer på økt kvalitet på vedlikeholdstjenestene. Av erfaring vet vi at en liten investering i tid kan ha en stor positiv effekt på kundetilfredsheten. Ren ytelse = bedre ytelse!

Undervisning:

Våre dyktige medarbeidere holder gjesteforelesninger på ulike regionale opplæringssentre i Norge og på en rekke bilmekanikerkurs i utlandet. Slik ønsker vi å øke mekanikernes forståelse for og innsikt i forurensningsproblematikken. Som lærebok benytter vi Teknisk kurs fra Forté. Kombinasjonen av tradisjonell og praktisk undervisning gjør kurset til et kompetanserettet kurs for fremtidige mekanikere.Ren ytelse = bedre ytelse!

 

Nyheter

Det er ingen nyheter