Miljøfokus


Ved å bruke Fortés renseprodukter kan du enkelt bidra til et renere miljø!

Vi har alle et ansvar for at de valgene vi tar i hverdagen, er best mulig, både for nåværende og kommende generasjoner. I en hektisk og mobil verden der bruken av kjøretøy med forbrenningsmotorer bare øker og øker, ønsker Forté å gjøre sitt ved å utvikle innovative og bærekraftige produkter som bidrar til et renere miljø.

Sammen med deg ønsker vi å vise at vi tar ansvar, og derfor jobber vi hardt for å skape et renere og mer levedyktig miljø, både i dag og i fremtiden. Sammen kan vi skape en bedre verden.

Stadig skiftende miljøkrav, lover og forskrifter er en del av hverdagen, og vårt svar er å fortsette arbeidet med å utvikle bærekraftige og nyskapende produkter og bruksområder. I forsknings- og utviklingsavdelingene og på laboratoriene våre pågår det en kontinuerlig prosess for å gjøre eksisterende og fremtidige produkter enda mer miljøvennlige.


The Green Touch:

Vår personlige miljøbelastning uttrykkes ofte som «karbonavtrykk». Dette angir hvor mye karbon vi slipper ut i omgivelsene våre. Mesteparten skyldes vårt daglige energiforbruk, som fører til CO2-utslipp. Forurensninger i drivstoffsystemet og på innsiden av motoren gjør at biler og båter bruker mer drivstoff, noe som gjør at miljøbelastningen øker. Dette forsterker de økologiske konsekvensene unødig, men det er ikke alt.

En skitten motor fører også til flere forurensninger i motoroljen i form av karbon, sot og slitasjepartikler. Hver dag tappes det motorolje på verksteder rundt om i verden, og vi kan tenke oss at det dannes en svært skitten oljesjø – en alvorlig miljøtrussel – dersom ikke oljen behandles på riktig måte. Husk at det er over én milliard biler i verden!

Ved å bruke renseproduktene fra Forté hver gang bilen er på service, reduseres drivstofforbruket, samtidig som oljekvaliteten blir minst mulig påvirket. På den måten kan du bidra til et renere miljø.

Ren ytelse = bedre ytelse!

 

 

Nyheter

Det er ingen nyheter