Rengjøring av klimaanlegg


I gjennomsnitt bruker vi nesten en halv time i bilen hver eneste dag. Derfor er ren luft og behagelig temperatur inne i bilen svært viktig! I våre dager er det vanskelig å tenke seg en bil uten klimaanlegg. Om sommeren sørger det for kjølig luft i kupeen, og om vinteren forebygger det dugg på rutene. Forskning har dessuten vist at sjåfører som får hjelp til å «holde hodet kaldt», konsentrerer seg bedre og reagerer raskere.


Hvis klimaanlegget fungerer dårlig, kan det gå ut over sikkerheten og skape ubehagelig lukt i bilen, og sjåfør og passasjerer kan oppleve rennende øyne, sår hals og irriterte luftveier. Små barn tåler for eksempel ikke kulde like godt som andre, og de er derfor i større grad utsatt for smitte fra bakterier som spres via klimaanlegget.

Ved å sørge for klimaanlegget rengjøres innvendig med Forté Air Conditioner Treatment, får du et friskt og sunt klima i bilen. Dermed blir kjøreturen en behagelig opplevelse for alle, og sjåføren holder seg skarp og våken, selv på lange turer.


Fordeler ved å rengjøre klimaanlegget:

Frisk, ren luft fri for bakterier
Et rent klimaanlegg kan forebygge allergiske reaksjoner
Duggfrie ruter på kalde dager
Behagelig klima, kjølig og komfortabelt


Regelmessig kontroll:

Med regelmessige kontroller og forebyggende vedlikehold får du fullt utbytte av klimaanlegget og kan nyte et frisk innemiljø. Dette arbeidet kan du få utført på verkstedet i forbindelse med service.

 

Klimaanleggets funksjon:

For at kjølemiddelet skal gå over i gassform i fordamperen, trenger systemet varme. Varmen hentes fra fordamperhuset, som dermed kjøles kraftig ned. Luften som suges inn, føres gjennom fordamperribbene. Her kondenserer fukten i den relativt varme luften, og luften blir kaldere. De fuktige omgivelsene er et perfekt miljø for mikroorganismer som bakterier, gjær og sopp. Når klimaanlegget slås på, blåses disse inn i bilen sammen med den kalde luften, og det oppstår en ubehagelig lukt.

For å gjøre forholdene mindre gunstige for mikroorganismer, anbefaler vi at klimaanlegget slås av de siste 10 minuttene eller 10 kilometerne av kjøreturen, slik at fordamperen tørker.


Miljøpåvirknin:

Kjølemiddelet som brukes i klimaanlegg, er en såkalt klimagass, og lekkasjer vil være et betydelig bidrag til drivhuseffekten. Til sammenligning: Om alt kjølemiddel lekker ut, slippes det ut like mye drivhusgasser som ved en kjøretur på 600 mil.

For et friskt og sunt miljø i bilen anbefaler vi at klimaanlegget rengjøres med Forté Air Conditioner Treatment!


Forté ønsker deg en behagelig og sunn kjøretur, mil etter mil!Nyheter

Det er ingen nyheter