Sjekk forurensningsgraden på egen hånd


Alle vet at forurenset olje ikke er bra. Men mange er ikke klar over at også klimaanlegget kan forurenses. Dette skyldes mikroorganismer og kan oppdages i form av en ubehagelig, muggaktig lukt. Nedenfor har vi beskrevet en rekke ulike situasjoner som hjelper deg å kontrollere forurensningsgraden på egen hånd.

•  Forurensninger i klimaanlegget

Mikrobiell forurensning skyldes mikroorganismer som gror i klimaanleggets fordamper. I fordamperen går kjølemiddelet over fra væske- til gassform. Fordampingen skjer ved at varmen hentes fra fordamperhuset, som dermed kjøles kraftig ned. Dette fører til fukt på utsiden av fordamperen, og et fuktig miljø gir perfekte forhold for mikroorganismer som bakterier, gjær og sopp. Når antall mikroorganismer når et visst nivå, kan det føre til alt fra ubehagelig lukt i kupeen til irritasjoner og allergi.Verkstedet behandler bilen med Forté Air Conditioner Treatment. Her kan du finne mer informasjon om klimaanlegg og behandling av slike.

•  Forurensninger i motoroljen:

Det er viktig å kontrollere oljenivået regelmessig. En kontroll gjør det også til en viss grad mulig å fastslå kvaliteten på oljen. For at resultatet skal bli så korrekt som mulig, bør kontrollen utføres på en bestemt måte. Fremgangsmåten er angitt nedenfor.

1. Motoroljen bør alltid kontrolleres etter at motoren har vært av i minst 10 minutter.
2. Forsikre deg om at bilen står vannrett. Helst bør du gjøre det til en vane å utføre kontrollen på samme sted hver gang.
3. Fjern peilepinnen fra motoren og rengjør den nedre delen av peilepinnen grundig.
4. Før peilepinnen inn i motoren igjen. Kontroller at den er helt på plass.
5. Trekk ut peilepinnen på nytt.
6. Les av oljenivået på peilepinnen. Nivået er korrekt hvis det befinner seg mellom min.- og maks.-markeringen. La aldri oljenivået synke under minimumsnivået.
7. Legg merke til fargen og tykkelsen (viskositeten) på oljen på peilepinnen.

Avhengig av resultatet anbefaler vi at du får et profesjonelt verksted til å rengjøre drivstoffsystemet og motoren.


Kontroll med peilepinne


 

Kontroller påfyllingsstussen

Forurensning i form av svart slam eller en hvit emulsjon av vann og olje, også kjent som majones (hvitt slam), kan være synlig i oljepåfyllingsstussen. Dette skyldes som regel utilstrekkelig veivhusventilasjon kombinert med mye småkjøring. I slike tilfeller anbefaler Forté at motoren rengjøres innvendig. Bilen kan bare yte maksimalt når motoren er ren på innsiden.


 

Et typisk tilfelle av majones (hvitt slam). 

Clean performs better!

 

 

Nyheter

Det er ingen nyheter