Profesjonell dokumentasjon


Som en profesjonell organisasjon stiller Forté all nødvendig teknisk dokumentasjon til rådighet for verkstedet og sørger for at administrasjonen har det de trenger av salgs- og markedsføringsmateriell.


Verksteddokumentasjon

Erfaringen Fortés tekniske rådgivere opparbeider seg gjennom sitt daglige virke, blir systematisk samlet inn og delt med kundene våre. Som et ledd i dette arbeidet gir vi deg blant annet Forté verksteddokumentasjon, som er forbeholdt våre profesjonelle kunder.

Forté verksteddokumentasjon
•  Produktdatablad med produktbeskrivelser og eksempler på bruksområder
•  Feilsøkingsskjema
•  Over 50 tekniske bulletiner med rengjøringsanvisninger i forbindelse med feil på motor,
   drivstoffsystem, kjølesystem, drivlinje og servostyring. Beskriver også fremgangsmåten
   ved forurensning i klimaanlegget og inneholder mye annen generell informasjon.

Teknisk kurs fra Forté
Teknisk kurs er en lærebok utarbeidet av Forté, basert på 25 års praktisk erfaring med forurensning i motorer og drivstoffsystemer. Boken brukes i undervisning rettet mot bilmekanikere ved regionale opplæringssentre og er også et nyttig oppslagsverk ute på verkstedene. I boken kan mekanikerne raskt finne informasjon om feil og forurensning i drivstoff- og avgassystemet. Denne tilleggskunnskapen gir bedriften et teknologisk forsprang og hever kvaliteten på tilbudet.

Råd, nyheter og tips på nettsidene
Utover informasjonen vi har samlet mellom to permer, og som utelukkende er beregnet på profesjonelle brukere på verkstedet, tilbyr vi også digital informasjon. Ved å logge deg inn på nettsidene våre har du alltid tilgang til de siste tekniske bulletinene. Annenhver måned sender vi ut nyhetsbrev med informasjon om produktnyheter, tips og markedsføringsaktiviteter.

                            


Dokumentasjon for administrasjonen

Markedsføring har en sentral rolle ved alt produktsalg. Forté kan tilby ulike former for markedskommunikasjon som hjelper kundene våre å informere sine kunder om bruken av Fortés produkter.

Markedsføringsmateriell fra Forté
•  Fortés bedriftspresentasjon:
    I bedriftspresentasjonen kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør.
•  Fortés produktoversikt:
    Produktoversikten gir en kort beskrivelse av alle produkter fra Forté.
•  Brikke for kunden:
    Etter at vedlikeholdet er utført, legges brikken i bilen, for å informere kunden om at
    verkstedet har benyttet produkter fra Forté, i forbindelse med servicen på kjøretøyet.
•  Generelt produktark:
    Det generelle informasjonsarket inneholder en nærmere beskrivelse av bruken av
    Forté-produkter (samme informasjon som på speilbrikken).
•  Brosjyrer til salgsdisken:
    Brosjyrer for promotering av markedskampanjer og (nye) produkter.
•  Markedskampanjer:
    Med jevne mellomrom kjører Forté markedskampanjer for å støtte kundenes salg av
    Fortés produkter. Kampanjene kommuniseres og beskrives nærmere av Fortés tekniske rådgivere.


Mer informasjon:

Vil du vite mer om våre produkter og aktiviteter?
Klikk her for å komme i kontakt med Forté.


Nyheter

Det er ingen nyheter