Bevriezing van de carterventilatie

Het wordt weer kouder en dat betekent dat er zich weer nieuwe storingen kunnen voordoen, zoals bevriezing van ‘mayonaise’ en vocht in de motorolie (white sludge). Een kwetsbare groep zijn de auto’s waarvan de motor niet op bedrijfstemperatuur komt, doordat deze meestal alleen voor de kortere ritten gebruikt worden.

Lage temperaturen en motorschade:

Voordat de motor op bedrijfstemperatuur is gekomen zal er een grote hoeveelheid waterdamp in de motor ontstaan. Het is namelijk zo dat als er 1 liter brandstof is verbruikt er tegelijkertijd ook 1 liter water is geproduceerd tijdens de verbranding.

Een groot deel van het water verlaat de motor en de uitlaat in de vorm van waterdamp. Dit is bij koud weer goed zichtbaar door de witte rook achter de auto en de waterdruppels die de uitlaat uitlopen. Het andere deel van het vocht komt via blowby in het carter en het motorblok terecht. De carterventilatie heeft als taak deze vochtige dampen naar de inlaat van de motor te leiden.

Doordat motordelen net na de start en bij korte ritten koud zijn, condenseert waterdamp tegen de koude motordelen en vormen zich waterdruppels op de cilinderkop of verzamelen zich onderin het carter en in het carterventilatiesysteem. Als dit water zich mengt met de motorolie zal zich een witte emulsie vormen, ook wel bekend als ‘white sludge’ of ‘mayonaise’. De motorolie verliest hierdoor zijn smerende en beschermende werking.

Extra gevaar in de wintertijd:

Bij temperaturen onder het vriespunt zal zowel het water als de ‘white sludge’ bevriezen, waardoor de oliekanalen verstopt kunnen raken. Dit heeft in voorgaande winters al in vele gevallen tot ernstige motorschade geleid.

Het dichtvriezen van het carterventilatiesysteem kan er ook toe leiden dat de keerringen naar buiten worden gedrukt en/of er spontaan lekkage ontstaat van bijvoorbeeld het klepdekselrubber.

Schoon presteert beter!
Het mag duidelijk zijn dat een perfecte werking van het carterventilatiesysteem noodzakelijk is om in korte tijd zoveel mogelijk waterdamp af te kunnen voeren uit de motor.

Het is voor de professional daarom belangrijk om tijdens het onderhoud het carterventilatiesysteem te controleren en indien nodig te reinigen. De meest kwetsbare groep zijn de auto’s waarvan de motor niet op bedrijfstemperatuur komt, doordat deze meestal alleen voor de kortere ritten gebruikt worden.

FORTÉ ADVISEERT: Het regelmatig (iedere onderhoudsbeurt) inwendig reinigen van de motor met Forté Motor Flush gevolgd door het toepassen van Forté Top End Treatment en Forté Automatic Transmission Treatment zal de schadelijke invloed van de ‘white sludge’ wegnemen en te allen tijde een optimale smering waarborgen.