Forté laat als geen ander motoren schoner én beter presteren. Wanneer Forté producten worden toegepast bij elke onderhoudsbeurt blijft het voertuig altijd maximaal presteren zoals bedoeld door de fabrikant. Het professionele programma wordt uitgebreid met Forté Bio Degreaeser & Cooling System Flush, een spéciaal ontwikkeld reinigingsproduct op basis van oplosmiddelen en organische zuren om olie, sludge, gel, ketelsteen en corrosie uit het koelsysteem te verwijderen.

Bij gebruik volgens voorschrift in het koelsysteem biedt  Forté Bio Degreaeser & Cooling System Flush de volgende voordelen:

– Oplossen van ketelsteen en corrosie van interne oppervlakken van de radiateur en watermantel van de motor die vervolgens uit het systeem kunnen worden gespoeld.
– Emulgeert olie en sludge in de koelvloeistof, hetgeen na het aftappen resulteert in een volledig ontvet koelsysteem.
– Oplossen van gelvorming door silicaten in kachelradiateurs bij lage temperaturen.
– Bij thermisch hoog belaste motordelen wordt de warmteoverdracht naar de koelvloeistof hersteld.
– Voorkomt verstoppingen t.g.v. sludge in radiateurkernen en in kleine doorstroom-openingen zodat het koelsysteem goed blijf functioneren.

Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush is compatible met alle antivries en koelvloeistof-formules. Om de juiste warmtehuishouding en optimale motorprestaties te handhaven, wordt geadviseerd minstens één maal per 2 jaar het koelsysteem te reinigen.
Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush is bij voorkeur te gebruiken met water.

Met de introductie van Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush heeft Forté Benelux wederom een stap gezet om het productgamma te verbreden. Forté heeft een distributienetwerk van 23 adviseurs en levert aan meer dan 3000 garagebedrijven.