Vervuiling van de olie kennen we allemaal. Waar vaak niet aan gedacht wordt is de microbische vervuiling van een airconditioningsysteem, wat herkenbaar is aan een vieze muffe lucht. Hieronder worden diverse gevallen om zelf op vervuiling te controleren beschreven.

Vervuiling van het airconditioningsysteem

Microbische vervuiling ontstaat doordat micro-organismen op de verdamper van het airconditioningsysteem groeien. In de verdamper gaat het koudemiddel over van vloeibaar naar gasvormig. Bij deze verdamping wordt warmte onttrokken aan de behuizing van de verdamper, waardoor deze afkoelt. De buitenzijde van de verdamper wordt dus nat en het vocht vormt de voedingsbodem van micro-organismen, zoals bacteriën, gisten en schimmels. Bij voldoende aangroei van deze micro-orgasmen kan dit leiden van onaangename luchtjes in het interieur tot prikkelende en allergie-veroorzakende ongezonde luchten.

Bevindingen:

Mogelijke oorzaak:

Advies:

Vieze airco luchten

Micro-organismen op de verdamper

Airco laten behandelen

Rook en nicotine luchten

Voorheen is in de auto gerookt

Airco laten behandelen

Luchtwegirritatie

Micro-organismen op de verdamper

Airco laten behandelen

Ziekmakende lucht

Micro-organismen op de verdamper

Airco laten behandelen

Slechte ontwaseming

Slecht functionerende airco

Controle van de airco

De garage zal uw voertuig behandelen met Forté Air Conditioner Treatment. Meer informatie over het airconditioningsysteem en de behandeling daarvan vindt u hier.

Vervuiling van de motorolie

Het is belangrijk om het oliepeil van uw voertuig regelmatig te controleren. Tijdens de controle kan tot een bepaalde hoogte de oliekwaliteit vastgesteld worden. Om het oliepeil goed te peilen dien je een aantal stappen te doorlopen. Hieronder staan deze stappen vermeld.

1. Controleer het oliepeil na minimaal 10 minuten stil staan.
2. Zorg dat de auto horizontaal staat. Bij voorkeur altijd op dezelfde plek.
3. Trek de peilstok uit de motor en maak de onderkant van de peilstok goed schoon.
4. Steek de peilstok weer in de motor. Zorg dat hij er weer goed in zit.
5. Trek de peilstok er weer uit.
6. Lees vervolgens het peil af. Het peil is goed als deze tussen het minimum en het maximum staat.
Zorg dat het peil nooit onder het minimum komt.
7. Bekijk de kleur en dikte (viscositeit) van de olie aan de peilstok.

Afhankelijk van de bevinding adviseren we om het brandstofsysteem en de motor te laten reinigen in een professionele werkplaats.

Peilstok-controle

Bevindingen:

Mogelijke oorzaak:

Advies:

Te hoog oliepeil

Olieverdunning door brandstof

Brandstofsysteem laten reinigen

Te laag oliepeil

Verhoogd olieverbruik

Motor inwendig laten reinigen

Sterk vervuilde olie (zwart)

Inwendige motorvervuiling

Motor inwendig laten reinigen

Ingedikte olie

Inwendige motorvervuiling

Motor inwendig laten reinigen

Controle van de vuldop

In de olievuldop kan vervuiling zichtbaar zijn in de vorm van zwarte drab (black sludge) of een witte emulsie van water en olie, ook wel mayonaise (white sludge) genoemd. De oorzaak hiervan is meestal een minder goed functionerende carterventilatie in combinatie met het veel rijden van korte ritten. Forté adviseert om in deze gevallen de motor inwendig te laten reinigen. Het voertuig kan pas optimaal presteren wanneer de motor van binnen schoon is.