Een klant aan de balie met een brandend DPF lampje, een situatie die steeds vaker voorkomt. Maar hoe reinig ik nu het Diesel Partikel Filter (DPF) zonder demontage van onderdelen of gebruik van hulpmiddelen? Forté biedt de meest effectieve oplossing met Forté DPF Cleaner and Regenerator.

Werking roetfilter en regeneratie
Als de hoeveelheid afgevangen roet boven een bepaalde waarde komt zal het systeem een regeneratieproces in gang zetten. Het regeneratieproces wordt alleen maar opgestart als de motor op bedrijfstemperatuur is, de snelheid minimaal 80 km/h is en de motor 2.000 min-1 draait. Tijdens de regeneratie wordt door extra brandstofinspuiting de temperatuur op het roetfilterbed verhoogd tot minimaal 550°C. Vanaf deze temperatuur vindt namelijk een effectieve verbranding van roet plaats in de kanalen van het roetfilter. Deze “zelfreinigende” temperatuur wordt echter niet bereikt als er veelvuldig met een lage belasting gereden wordt.

Brandend DPF lampje
Wanneer het DPF systeem niet in staat is de regeneratie op te starten zal na een aantal pogingen het DPF lampje gaan branden. Mogelijk wordt er een storingscode opgeslagen. Het roetfilter zit nu vol met roet en het systeem is niet meer in staat om te regenereren.

Reinigingsbehandeling
Door toepassing van Forté DPF Cleaner and Regenerator wordt de regeneratie ondersteund en het DPF effectief gereinigd. Het grote voordeel is dat de DPF reiniger van Forté toegepast kan worden zonder demontage van onderdelen of gebruik van hulpmiddelen.

Producteigenschappen Forté DPF Cleaner and Regenerator:
• ondersteunt het regeneratieproces
• maakt een snellere en meer volledige regeneratie mogelijk
• verlaagt de temperatuur waarbij roet verbrandt
• verbetert de verbranding door de cetaanverbeteraar
• reinigt de variabele turboschoepen
• reinigend effect op de EGR klep
• vermindert diesel knock

Oorzaak of gevolg?
Een goede mengselbereiding kan alleen worden bereikt als de luchtinlaat en de injectoren schoon zijn, dus als de juiste wervelingen in de verbrandingskamer plaatsvinden en de brandstof zo fijn mogelijk verneveld wordt. Zijn het inlaattraject of de EGR klep vervuild en wijkt het inspuitbeeld af door afzettingen in de injectoren dan zal van een goede mengselbereiding geen sprake zijn. Forté adviseert haar klanten in dit geval Technisch Bulletin nr. 45: Verstopt Roetfilter te raadplegen.

Verhoging klanttevredenheid
Door bij onderhoud te reinigen worden de betrouwbaarheid en de prestaties van het voertuig verhoogd en wordt het regeneratieproces zo optimaal mogelijk ondersteund.

Reinigingsadvies bij DPF-storing:

  1. Het brandstofsysteem reinigen met Forté Diesel Injector Treatment
  2. De regeneratie ondersteunen met Forté DPF Cleaner and Regenerator