Beste Forté klant,

De tijd gaat voort, zo ook de innovaties van Forté. Het is alweer meer dan een jaar geleden dat Forté de New Generation Motor Flush introduceerde, en met succes mogen wij wel zeggen.
De ervaringen uit het veld zijn bijzonder positief. Dit heeft geresulteerd in een forse toename van het gebruik van dit product.

Maar, we gaan verder…  het afgelopen jaar zijn vele testen gedaan op verschillende typen en soorten motoren en in samenspraak met de technici en de chemici van Forté is besloten dat het vanaf heden toegestaan is om de Forté New Generation Motor Flush belast te mogen gebruiken.
Dit wil zeggen dat er onder bepaalde voorwaarden mee gereden, gevaren of belast gedraaid mag worden.

Uw Forté adviseur legt u graag uit welke criteria voor u van toepassing zijn.

Een ding is zeker! Met deze nieuwe mogelijkheid vangt u minstens vier vliegen in één klap:

Uw klanttevredenheid gaat door de hoge kwaliteit van de serviceverlening snel omhoog.
Uw bedrijfsresultaat zal mee omhooggaan.
Uw monteurs kunnen de arbeidstijd voor het flushen van een motor drastisch verlagen.
U voorkomt dure “herhaal”-storingen.

Klik op deze link voor de online versie van het Technisch Informatiebulletin welke speciaal voor het rijden met New Generation Motor Flush is gemaakt.

Wij vertrouwen erop u hiermee een extra stimulans te hebben gegeven om het inwendig reinigen van de motor nog verder aan te bevelen bij uw klanten.
Want, we roepen het al jaren……SCHOON PRESTEERT BETER!