De vervanger voor Advanced Diesel Fuel Conditioner

Forté Diesel Injector Treatment neemt het stokje over van Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner.
Sinds jaar en dag is het advies voor het onderhoudsmatig reinigen en beschermen van het brandstofsysteem van dieselmotoren het gebruik van Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner.
Door ontwikkelingen in de dieselbrandstof en de zeer positieve ervaringen uit de praktijk met het toepassen van Forté Diesel Injector Treatment is hier verandering in gekomen. Niet alleen de zeer goede resultaten van de diverse laboratoriumtesten in de ontwikkelingsfase en de aansluitende praktijktesten, maar ook de vele positieve terugkoppelingen uit de markt sinds de introductie van Forté Diesel Injector Treatment, hebben ons doen besluiten het onderhoudsmatige advies te wijzigen van Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner naar Forté Diesel Injector Treatment.

De toename van het biodieselaandeel in dieselbrandstof, de hygroscopische eigenschap van biodiesel en het verhogen van de inspuitdrukken tot ver boven de 2.000 bar hebben voor een nieuwe vorm van afzetting op injectornaalden geleid. Het resultaat van vocht welke reageert met bestanddelen van biodiesel onder hoge druk, geeft inwendige afzettingen op de injectornaalden in de vorm van verzeping.

Met deze Internal Diesel Injector Deposits (IDID) in het achterhoofd is Forté Diesel Injector Treatment ontwikkeld, waarmee we de nieuwste en steeds frequentere vorm van afzettingen op injectornaalden kunnen oplossen zodat de inspuitbeelden hersteld worden en storingen in het brandstofsysteem voorkomen worden. Er is ook een cetaanverbeteraar toegevoegd ter ondersteuning van het regeneratieproces van DPF-roetfilters waardoor de verbranding verbetert.

Daarnaast zijn de volgende eigenschappen met Forté Diesel Injector Treatment verbeterd en gewaarborgd:

  • Oplossen van verzeping (IDID) en lakzafzettingen in zowél injectoren als verstuivers.
  • Snelle en grondige reiniging van het hele brandstofsysteem.
  • Verbeteren van de koude start en de verbrandingskwaliteit waardoor de roetuitstoot afneemt.
  • Optimale smering en anti-corrosie bescherming.
  • Optimaliseert de functie van het DPF-roetfilter en de SCR-katalysator.
  • Verbetert de opslagbestendigheid en verlaagt de temperatuur waarbij filters verstoppen.