De Forté Gas Treatment verdwijnt uit ons portfolio!

Jarenlang is de Forté Gas Treatment ons onderhoudsmatige product geweest voor het reinigen van brandstofsystemen. Deze topper heeft jarenlange bijgedragen om onze naam op te bouwen zoals die vandaag de dag staat, met kwaliteit als prioriteit.

Tijden veranderen alleen in rap tempo, met de ontwikkelingen in de autotechniek voorop. De auto’s van nu hebben vaak kleinere motoren dan voorheen, maar er wordt meer van verwacht (hoge vermogens, weinig uitstoot) en daarmee zijn de marges tot een minimum beperkt. Alles staat op scherp, op voorhand al. Daarbij komt dat de toename van bio-aandeel in onze brandstoffen ook niet bijdragen aan het beter functioneren van de motor en alles wat erop aangesloten is. Dat heeft ons tot de ontwikkeling van een nieuw product gebracht.

Vervuiling ontstaat bij iedere verbranding, maar door onderhoudsmatig te reinigen kunnen we reinigen en de vervuiling beperken om storingen te voorkomen. Gevolg daarvan is dat je het inspuitbeeld van de injectoren optimaal houdt. Onze nieuwe Forté Fuel System Cleaner Advanced is daar bij uitstek geschikt voor en neemt daarom het stokje van de Forté Gas Treatment en de Forté Petrol Saver over. Het is een nieuw geformuleerd product gericht op het inwendig en uitwendig reinigen van de injectoren en met name bij direct ingespoten benzinemotoren. Deze motoren zijn extra gevoelig voor de gevolgen van bio-ethanol die aan de benzine is toegevoegd, wat nu nog 5% is maar wat over ca. 2 jaar richting de 20% (E20) zal gaan. Forté Fuel System Cleaner Advanced is hierop voorbereid aangezien het al E20 compatible is.

Klaar voor de toekomst, klaar om weer iedere dag het verschil te maken.