Gezien de veelvuldige dagelijkse klachten en schadegevallen als olieverbruik, opgerekte kettingen en motorschade lijkt de motorolie vaak niet opgewassen tegen haar zware taken: langdurig onder hoogspanning smeren, koelen en beschermen terwijl de olie kwaliteit zienderogen achteruit gaat tijdens het gebruik.

Meer en meer prioriteit wordt gegeven aan de verbranding in de uitlaat, in plaats van de verbranding in de motor, wat tot gevolg heeft dat er meer verbrandingsresten, lees vervuiling, in de olie terecht komt.
Motorolie van dieselmotoren krijgt meer vervuiling door verbrandingsresten en in de vorm van verdunning door bio- en regeneratie brandstof te verwerken.

Bij benzinemotoren nemen de olie- en motorvervuiling toe door het algemeen toepassen van Directe Inspuiting, waarbij er onvoldoende tijd is om elk druppeltje brandstof volledig te laten verbranden. De tendens is al jarenlang om motoroliën dunner te maken om, ter bescherming van ons milieu, brandstofbesparing en CO2-reductie te realiseren. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid niet fossiele brandstof, zoals biodiesel en ethanol, toe wat nadelige gevolgen heeft voor de oliekwaliteit, zeker tegen het einde van de gebruikstijd. De taken van moderne motorolie wordt hierdoor zwaarder en gecompliceerder.

Om de gevolgen van deze ontwikkelingen tegen te gaan adviseren we al jarenlang om Forté Top End Treatment als standaard onderdeel van een oliewissel toe te voegen aan de nieuwe motorolie. Met het gebruik van Forté Top End Treatmentwordt het additiefpakket van de motorolie ondersteund in zijn smerende en reinigende capaciteit en wordt een langere bescherming gewaarborgd.

De nieuwe Forté Top End Treatment zal zowel low SAPS als niet-low SAPS motorolie de eigenschap geven om de motor beter te beschermen, inwendig schoon en vrij van lakafzettingen te houden, terwijl de brandstofbesparing door de lagere viscositeit behouden blijft.

Forté Top End Treatment is sterk verbeterd op zijn dispergerende en reinigende capaciteiten, waardoor verbrandingsresten beter opgenomen worden en motoren inwendig schoner blijven. Een must voor de moderne motor.

Om de capaciteit van Forté Top End Treatment volledig te benutten, deze aan nieuwe motorolie toevoegen na het gebruik van Forté New Generation Motor Flush. Voeg geen nieuwe schone olie toe aan een vervuilde motor!

LET OP: Uit het oogpunt van onze onafhankelijke positie aangaande advies voor het gebruik van oliën zal Forté altijd adviseren om het voorschrift van de fabrikant en/of importeur te volgen. Forté zal nooit een daarvan afwijkend advies geven of een bepaald merk olie voorschrijven.